Nebysamlingene Hestekjøretøy Håndverk og husflid
Filateli Jernbane Ønskes
   
           
 
Nebysamlingene
Jernbane
Bergensbanen
Hønefoss - Gulsvik
Gulsvik - Gol
Gol - Myrdal
Myrdal - Voss
Voss - Trengereid
Trengereid - Bergen
 
Symbolforklaring:
 

Godshus

Vanntårn, -stender e.l.

Kullskur, -lager e.l.

Svingskive

Lokomotivstall

Verksted

Brygge

Taubanestasjon

 
Kontaktinformasjon:

Nebysamlingene

v/ Svein Magne Olsen

Postboks 48

4096 Randaberg

Tlf.: 

51 41 70 45

90 60 60 65

E-post: 

sveinmo@broadpark.no

 
   
Bergensbanen
 

[<< Randsfjordbanen]   [<< Roa - Hønefossbanen]   Hønefoss - Gulsvik   [Gulsvik - Gol >>]

 
km fra Oslo m.o.h.     navn status / oppr. foto annet
89,57 96,8 HØNEFOSS Stasjon    
    Sørumtoppen Holdeplass (1954)    
    Weksal Holdeplass (1930)    
    Ramsrud Holdeplass (1930)    
    Halsteinsrud Holdeplass (1930)    
    Nøkleby Holdeplass (1915)    
      Tveit tunnel 115 m    
    Heggen Holdeplass (1930)    
    Østveme Holdeplass (1930)    
100,45   VEME

Stoppested (1909)

Stasjon (1910)

   
    Borglund Holdeplass (1930)    
    Fonkalsrud Holdeplass (1930)    
      Bru over Væla Steinhvelvbru, 20 m    
    Jonsrud Holdeplass (1930)    
    garhammer Holdeplass (1930)    
106,57   Bårnås

Holdeplass (1913, 1918, 1929)

Stoppested (1917, 1926)

   
    Evjen Holdeplass (1930)    
    Skraperud Holdeplass (1930)    
    Lofthus Holdeplass (1930)    
    Soknabruket sidespor Lasteplass    
      Bru over Sokna 34 m    
111,99   SOKNA Stasjon (1909)    
    Krogsrud Holdeplass (1934)    
      Ulsrud tunnel 106 m    
      Rud tunnel 31 m    
    Grindbakken Holdeplass (1930)    
      Juvet tunnel 163 m    
    Juve Holdeplass (1932)    
      Store Langevassoset tunnel 311 m    
      Lille Langevassoset tunnel 38 m    
    Langevassoset Holdeplass (1949)    
120,60 238,5 RALLERUD

Stoppested (1914)

Stasjon (1943)

   
    Hansomplass Holdeplass (1930)    
    Haversting Holdeplass (1930)    
      Haversting tunnel 2 300 m    
      Øvre lille Ørgenvika tunnel 66 m    
      Nedre lille Ørgenvika tunnel 120 m    
128,28 268,7 ØRGENVIKA

Kryssingsspor (1909)

Stoppested (1911)

Stasjon (1918)

   
      Lange Ørgenvika tunnel 193 m    
      Trolldalen tunnel 634 m    
129,70   TROLLDALEN

Stasjon (1986)

Kryssingsspor (1986)

   
      Nedre Trolldal tunnel 153 m    
      Dragonbråten tunnel 123 m    
      Lindelia tunnel 872 m    
    Sønsteby Holdeplass (1930)    
    Trommald Holdeplass (1931)    
      Bru over Solheimselva 20 m    
140,78 145,6 GULSVIK Stasjon (1907)    
 

[<< Randsfjordbanen]   [<< Roa - Hønefossbanen]   Hønefoss - Gulsvik   [Gulsvik - Gol >>]