Nebysamlingene Hestekjøretøy Håndverk og husflid
Filateli Jernbane Ønskes
   
           
 
Nebysamlingene
Jernbane
Flåmsbanen
Myrdal - Flåm
 
Symbolforklaring:
 

Godshus

Vanntårn, -stender e.l.

Kullskur, -lager e.l.

Svingskive

Lokomotivstall

Verksted

Brygge

Taubanestasjon

 
Kontaktinformasjon:

Nebysamlingene

v/ Svein Magne Olsen

Postboks 48

4096 Randaberg

Tlf.: 

51 41 70 45

90 60 60 65

E-post: 

sveinmo@broadpark.no

 
   
Flåmsbanen
 

[<< Bergensbanen]   Myrdal - Flåm

 
km fra Oslo m.o.h.     navn status / oppr. foto annet
335,80     MYRDAL Stasjon    
      Toppen øvre tunnel 100 m    
      Toppen nedre tunnel 60 m    
    Vatnahalsen

Lasteplass (1940)

Holdeplass (1941)

   
    Reinunga Holdeplass (1942)    
      Vatnahalsen øvre tunnel 129 m    
      Vatnahalsen nedre tunnel 744 m    
      Tunnel (pel 1692) 18 m    
      Tunnel (pel 1667) 25 m    
      Bakli tunnel 193 m    
    Kjosfossen Holdeplass (1951)    
      Kjosfossen tunnel 508 m    
      Nåli tunnel 1352 m    
    Kårdal Holdeplass (1946)   På grunn av stigningen betjenes holdeplassen bare av tog i retning Flåm. Kryssingsspor og stikkspor i forbindelse med pukkverk.
      Blomheller tunnel 1071 m    
    Blomheller Holdeplass (1942)    
      Melhus tunnel 176 m    
      Melhusgjelet tunnel 10 m    
      Reppa tunnel 152 m    
      Sjølskott tunnel 42 m    
346,31     BEREKVAM

Stasjon (1940)

Stoppested (1942)

   
      Gjeithus tunnel 139 m    
      Timberheller tunnel 173 m    
      Høga tunnel 45 m    
      Dalsbotn øvre tunnel 149 m    
      Dalsbotn nedre tunnel 252 m    
    Dalsbotn Holdeplass (1942)    
      Spælemyren tunnel 24 m    
      Furuberget tunnel 446 m    
    Håreina

Lasteplass (1940)

Holdeplass (1941)

   
    Lunden Holdeplass (1942)    
356,00     FLÅM Stasjon (1940)  
 

[<< Bergensbanen]   Myrdal - Flåm