Nebysamlingene Hestekjøretøy Håndverk og husflid
Filateli Jernbane Ønskes
   
           
 
Nebysamlingene
Jernbane
Baneoversikt
 
Kontaktinformasjon:

Nebysamlingene

v/ Svein Magne Olsen

Postboks 48

4096 Randaberg

Tlf.: 

51 41 70 45

90 60 60 65

E-post: 

sveinmo@broadpark.no

 
 

5 siste nyheter:

 
2006-09-16: 11 bilder tillagt Bolstadøyri stasjon, Bergensbanen
2006-06-11: 10 bilder tillagt Hjerkinn stasjon, Dovrebanen
2006-06-08: 9 bilder tillagt Raumabanen.
2006-06-05: 3 bilder tillagt Raumabanen.
2006-06-02: 7 bilder tillagt Dovre stasjon, Dovrebanen
 
 
   
   
  Jernbane
  Linjelangs på norske jernbaner

Bergen stasjon.

Foto: Lars Olsen. NS.CIMG0990.

-----------------------------

Jernbanen

 

Jernbanen har helt siden den kom på midten av 1800-tallet vært en viktig del av vårt transportnett. Rundt de ulike stasjonene vokste det fort opp egne små tettsted, med den følgen at bygdas sentrum skiftet gradvis fra kirken til stasjonen. Ofte ble også poståpneriene flyttet eller lagt til jernbanestasjonene, og ulike kjøpmenn og håndverkere bygget sine butikker i nærheten.

I dag er mange av de mindre jernbanestrekningene revet eller tatt ut av bruk, og en viktig del av kulturhistorien er i ferd med å forsvinne.

Vi i Nebysamlingene har alltid hatt en stor interesse for jernbanenettet, nettopp fordi det hadde slik stor betydning for bygda og bygdesamfunnet, og fordi jernbanehistorien er en så viktig del av vår kulturhistorie. Vi har derfor gjennom mange år reist rundt og fotografert de mange stasjoner og spor som ble bygget da Norge utviklet seg til den nasjonen den er i dag.

Bergen stasjon. Toghallen.

Foto: Lars Olsen. NS.CIMG0996.

-----------------------------

I denne delen av internettsidene våre, vil du finne strekning for strekning presentert med de bilder vi har tatt. Bildene vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som de blir digitalisert og databehandlet. Alle rettigheter til bildene tilhører Nebysamlingene. Bilder kan bestilles ved henvendelse til fotoansvarlig.

Skulle det være feil eller utilstrekkelig informasjon om byggverk eller strekninger behandlet på disse sidene, er vi meget glad for tilbakemelding om dette. Dette gjøres til webansvarlig.

 

 
Statlige jernbaner
Herunder også baner overtatt av staten.
Bergensbanen
Bratsbergbanen
Brevikbanen
Dovrebanen
Drammensbanen
Eidsvoll - Dombåsbanen
Flekkefjordbanen
Flåmsbanen
Gjøvikbanen
Grimstadbanen
Hardangerbanen
Hortenbanen
Hovedbanen
Kongsvingerbanen
Kragerøbanen
Krøderbanen
Meråkerbanen
Namsosbanen
Nordlandsbanen
Numedalsbanen
Ofotbanen
Randsfjordbanen
Raumabanen
Roa - Hønefossbanen
Rørosbanen
Røykenvikbanen
Setesdalsbanen
Skreiabanen
Solørbanen
Sperillbanen
Sørlandsbanen
Treungenbanen
Urskog - Hølandsbanen
Valdresbanen
Vestfoldbanen
Vestmarkabanen
Østfoldbanen, vestre linje
Østfoldbanen, østre linje
Ålgårdbanen
 
 
Private jernbaner
Lierbanen
Rjukanbanen
Solbergfossbanen
Tønsberg - Eidsfossbanen
 
 

Dovre stasjon.

Foto: John Olsen. NS.IMG0117C.

-----------------------------

 

Sel stasjon.

Foto: John Olsen. NS.IMG0143C.

-----------------------------