Nebysamlingene Hestekjøretøy Håndverk og husflid
Filateli Jernbane Ønskes
   
           
 
Nebysamlingene
Jernbane
Sørlandsbanen
Hokksund - Kongsberg
Kongsberg - Hjuksebø
Hjuksebø - Lunde
Lunde - Neslandsvatn
Neslandsvatn - Nelaug
Nelaug - Grovane
Grovane - Kristiansand
Kristiansand - Sira
Sira - Egersund
Egersund - Stavanger
 
Symbolforklaring:
 

Godshus

Vanntårn, -stender e.l.

Kullskur, -lager e.l.

Svingskive

Lokomotivstall

Verksted

Brygge

Taubanestasjon

 
Kontaktinformasjon:

Nebysamlingene

v/ Svein Magne Olsen

Postboks 48

4096 Randaberg

Tlf.: 

51 41 70 45

90 60 60 65

E-post: 

sveinmo@broadpark.no

 
   
Sørlandsbanen
 

[<< Hjuksebø - Lunde]   Lunde - Neslandsvatn   [Neslandsvatn - Nelaug >>]   [Kragerøbanen >>]

 
km fra Oslo m.o.h.     navn status / oppr. foto annet
177,48   LUNDE Stasjon (1925)    
      Svenskerud tunnel 53 m    
      Brurlia tunnel 62 m    
      Bru over Skoeelva 49 m    
181,26   Tyri

Stoppested (1927)

Holdeplass (1969)

   
      Tyri tunnel 41 m    
      Røsfjell tunnel 161 m    
      Bukkefjell tunnel 601 m    
      Heimdal tunnel 82 m    
      Smørbru tunnel 122 m    
      Kollbekk tunnel 286 m    
      Skargrinn tunnel 761 m    
    Vomstul sidespor

Lasteplass (1930)

Holdeplass (1950)

   
    Kabbestul Holdeplass (1953)    
    Høymyr pukkverk sidespor

Lasteplass

Holdeplass (1948)

   
193,08   NAKKSJØ Stasjon (1927)    
    Juels sidespor

Lasteplass (1928)

Holdeplass (1951)

   
    Pollen

Holdeplass (1954, 1960)

   
      Grubbetjern I tunnel 94 m    
      Grubbetjern II tunnel 12 m    
      Bru over Nakksjøelva 22 m    
      Bru over Sagelva 25 m    
199,60   KJOSEN

Stoppested (1927)

Stasjon (1938)

Stoppested (1939)

Stasjon (1940)

Stoppested (1941)

Holdeplass

   
      Halfaredal tunnel 164 m    
      Bru over Vierbekk Steinhvelvbru, 22 m    
      Bru over Solbergelva 32 m    
    Hansbuflaten Holdeplass (1948)    
      Kjeåsen tunnel 732 m    
      Bru over Kjeosen Steinhvelvbru, 73 m    
      Skolehus tunnel 44 m    
204,96   DRANGEDAL Stasjon (1927)    
    Revsdal Holdeplass (1952)    
      Lillestranna tunnel 37 m    
      Vierdal tunnel 50 m    
    Nordgarden Holdeplass (1957)    
      Bru over Urvasselva Steinhvelvbru, 22 m    
209,11   Eggevåg

Stoppested (1927)

Holdeplass (1960)

   
      Sønderå I tunnel 24 m    
      Sønderå II tunnel 34 m    
      Bru over Søneråa 54 m    
    Sønderå Holdeplass (1948)    
    Måbekk Holdeplass (1928, ~1956)    
    Øvre Langlem Holdeplass (1954)    
      Rauålsvann tunnel 136 m    
220,76   NESLANDSVATN Stasjon (1927)   Kragerøbanen
 

[<< Hjuksebø - Lunde]   Lunde - Neslandsvatn   [Neslandsvatn - Nelaug >>]   [Kragerøbanen >>]